n2364299125_6261

Norges Polocrosseforbund ble etablert den 16. juni 2007 etter omdannelse av Norsk Polocrosse Klubb til forbund. Klubben var blitt stiftet på Rauland Ridesenter den 30. mai 1999. Dens formål var å fremme polocrossesporten i Norge. I tillegg organiserte klubben alle polocrosseaktiviteter i Norge, og ble tatt opp som assosiert medlem i det Internasjonale Polocrosseråd (International Polocrosse Council) den 29. april 2007.
Det ble etter hvert naturlig å omdanne klubben til et forbund for å legge til rette for regionale klubber. Forbundet er basert på personlig medlemskap og medlemskap av klubber. Det ble opprettet fire regionale  klubber: Asker Polocrosseklubb, Bærum Polocrosseklubb, Øvre Romerike Polocrosseklubb og Arendal og Omegn Polocrosseklubb. Man behøver ikke være medlem i en klubb for å være medlem i forbundet. For tiden foregår aktivitetene i regi av forbundet. 

Forbundet ledes av et styre. Det består i 2021 av:

Leder: Camilla Blom – tlf 41426344 – camillablom(at)gmail.com

Kasserer: Vibeke Marie Svendsen – tlf 93002759 – vibekemariesvendsen(at)gmail.com

Sekretær: Kristian Fjellheim – tlf 99279735

Styremedlem: Zoulika Løken Gheziel

 

Organisasjonsnummer: 998 744 857
Kontonummer fra mars 2021: 1506.61.25839
VIPPS nummer: 665117