Om oss

          n2364299125_6261

Norges Polocrosseforbund ble etablert den 16. juni 2007 etter omdannelse av Norsk Polocrosse Klubb til forbund. Klubben var blitt stiftet på Rauland Ridesenter den 30. mai 1999. Dens formål var å fremme polocrossesporten i Norge. I tillegg organiserte klubben alle polocrosseaktiviteter i Norge, og ble tatt opp som assosiert medlem i det Internasjonale Polocrosseråd (International Polocrosse Council) den 29. april 2007.

Det ble etter hvert naturlig å omdanne klubben til et forbund. Forbundet er basert på personlig medlemskap og medlemskap av klubber. Forbundet har i 2015 4 klubber som medlemmer: Asker Polocrosseklubb, Bærum Polocrosseklubb, Øvre Romerike Polocrosseklubb og Arendal og Omegn Polocrosseklubb. Man behøver ikke være medlem i en klubb for å være medlem i forbundet. I 2014 hadde Norges Polocrosseforbund 25 medlemmer.

Forbundet ledes av et styre på fem. Det består etter valg i årsmøtet i 2014 av:

Leder: Camilla Blom – tlf 41426344 – camillablom(at)gmail.com

Kasserer: Vibeke Marie Svendsen – tlf 93002759 – vibekemariesvendsen(at)gmail.com

Sekretær: Aimee C.R. Johansen – tlf 47257082 – aimee87sin(at)gmail.com

Styremedlem: Michelle Knudsen – miliniuz(at)yahoo.no

Styremedlem: Kristine Molina Kjærstad