Innmelding

PC37S

Kontingent 2015:

Over 18 år: 300 kr.

Under 18 år: 150 kr.

Støttemedlem: 150 kr.

Overføres til kontonummer

1503.32.84494,

merkes med fullt navn.