PC37S

Kontingent 2023:

Familiemedlemsskap: 650 kr. (omfatter alle i hele familien uavhengig av antall personer)

Enkeltmedlem over 18 år: 350 kr.

Enkeltmedlem under 18 år: 250 kr.

Støttemedlem: 200 kr.

Kontonummer: 1506.61.25839

VIPPS nummer: 665117

Innmelding merkes med fullt navn på medlem/familie.