Innmelding

PC37S

Kontingent 2021:

Over 18 år: 300 kr.

Under 18 år: 150 kr.

Støttemedlem: 150 kr.

Familiemedlemsskap: 450 kr. (omfatter alle i hele familien uavhengig av antall personer)

OBS: nytt kontonummer fra mars 2021: 1506.61.25839
merkes med fullt navn på medlemmer.

VIPPS nummer: 665117